GUÍAS DOCENTES

GADU
GADU

Guías Docentes é un servizo recentemente integrado dentro do CUFIE co propósito de dar apoio ao profesorado na elaboración e publicación das Guías Docentes das súas materias a través da aplicación informática GADU (Guía de Harmonización da Docencia Universitaria).

A información das guías docentes das materias de tódolos títulos da UDC é de consulta libre e pública para toda a comunidade educativa na seguinte ligazón: Vista pública das guías docentes.

Para calquera incidencia relacionada coas Guías Docentes poden poñerse en contacto con nós a través da extensión 5612 ou do enderezo electrónico: gadu@udc.es